Deze week zijn de werkzaamheden begonnen voor de definitieve inrichting van de openbare ruimte in het noordelijke deel van Binnenduin. Deze werkzaamheden duren tot circa 1 april 2017.

Omwille van de veiligheid en bereikbaarheid voor onder andere de hulpdiensten, wordt de inrichting van de openbare ruimte in Binnenduin in fasen uitgevoerd. Zo wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt. De definitieve inrichting van de openbare ruimte begint in de Jac. Martensstraat. Daarna volgen de Bankenlaan, Beukmanstraat, Laan van Diaspora, Pad van 16 april 1944 en de laatste delen van de Bankenlaan.

Hinder

In deze periode zijn de woningen moeilijk bereikbaar. Het verkeersplan met de omleidingsroutes, die tijdens de werkzaamheden van kracht zijn, is te vinden op de website van gemeente Beverwijk. Uiterlijk 1 april 2017 is het gehele noordelijke deel van Binnenduin tot aan de Bankenlaan ingericht.

Werkzaamheden

De werkzaamheden worden op de volgende chronologische volgorde uitgevoerd: betonplaten en bestrating verwijderen, trottoir bestraten (en lichtmasten plaatsen in de Bankenlaan), parkeervakken aanleggen, rijbaan bestraten met klinkers en tot slot groen en bomen aanbrengen.