Deze school aan de Laan van Blois mag uitbreiden met 1 of 2 lokalen. Dit gaat gepaard met een herinrichting van het speelterrein, waarbij de openbare ruimte qua uitstraling aansluit op de waterpartij in het hart van Binnenduin. De bouw vindt mogelijk al plaats in 2018.