Op 18 september 2018 heeft het college het Voorlopig Ontwerp (VO) openbare ruimte Midden- en Zuidelijk Veld  vastgesteld. Een deel van de openbare ruimte in de centrale plas. Het VO wordt besproken in de raadscommissie op 4 oktober 2018. Nadat de raad het VO heeft vastgesteld, ligt het van 8 november t/m 20 december 2018 ter inzage. Belanghebbenden kunnen een inspraakreactie indienen. Op 28 november 2018 wordt een inspraakavond georganiseerd.

Overige downloads:
Collegenota VO openbare ruimte Midden- en Zuidelijk veld

 

Beverwijk, 3 oktober 2018