Naar aanleiding van de behandeling in de commissievergadering van de gemeenteraad heeft het college het Voorlopig Ontwerp (VO) aangepast, met twee varianten. In beide varianten is een extra
toegang tot Binnenduin toegevoegd via een voet- en fietspad vanaf de Seringenhof. Het verschil tussen beide opties is wel of geen vlonder naar de centrale plas.
De gemeenteraad heeft op 1 november jl.  met een meerderheid van stemmen de door het college gesteunde optie A met vlonder aangenomen.
Het VO ligt van 8 november t/m 20 december 2018 ter inzage. Belanghebbenden kunnen een inspraakreactie indienen.

Op 28 november 2018 is er een inspraakavond in het Stadhuis.