Bouwen

– informatie voor projectontwikkelaars

Projectontwikkelaars/bouwbedrijven

De gemeente is voornemens diverse kavels binnen het gebied Binnenduin te verkopen. De te verkopen kavels zijn bestemd voor het realiseren van woningen; grondgebonden woningen als ook gestapelde bouw. De verkoop zal middels een vooraf vastgestelde procedure plaatsvinden. Bij de verkoop zullen selectie en/of gunningscriteria worden gehanteerd die op voorhand kenbaar gemaakt zullen worden. Wanneer de verkoopprocedure zal starten is nog niet vastgesteld, naar verwachting zal dit medio 2018 zijn. U kunt zich als geïnteresseerde bouwonderneming/ontwikkelaar aanmelden middels het invullen van het contactformulier. Het aanmelden als geïnteresseerde heeft een vrijblijvend karakter en bindt de gemeente op geen enkele wijze.