Tuindersgebied wordt
mooie, duurzame woonwijk

Ontdek alles over de ontwikkeling van Binnenduin in Beverwijk

Interesse in wonen?

Bekijk de websites van projectontwikkelaars voor het actuele aanbod.

Interesse in bouwen?

Bekijk het plan voor de afvoer van regenwater. Heeft u plannen voor een duurzame woning? Dan krijgt u voorrang bij een selectie.

Bezoek het infopunt van de gemeente

De ontwikkeling van het Middenveld is volop gaande

De contouren van Binnenduin worden steeds duidelijker. De bouwweg van de Annie Palmenlaan is tot en met de Jan van der Schoorstraat gerealiseerd. Er wordt volop gebouwd aan de Marco Bakkerstraat en de Rita Hovinkstraat.

Meer over fasering

Buiten wonen in
Binnenduin

Kenmerkend voor Binnenduin is het kleinschalige landschappelijke karakter van het gebied, dat onder andere bestaat uit doorgaande groenstructuren zoals rellen met begeleidende windsingels. Een tweede kenmerk is de enigszins verborgen ligging achter de bestaande bebouwing, die zeer gevarieerd is en een grote variatie in kapvormen kent. Dit gegeven in combinatie met het bestemmingsplan is leidend geweest voor het beeldkwaliteitsplan.

Binnenduin moet een duurzame en groene woonwijk worden. Een beeldkwaliteitsplan helpt om ontwikkelaars en architecten te inspireren. Er wordt niet gedetailleerd uitgelegd wat verlangd wordt. Het is aan de architect om de tuindershistorie te vertalen naar een groene woonwijk voor nu en later.

Meer over het project

Het gebied Binnenduin kent
een rijke geschiedenis

De natuurlijke verschillen tussen de duinen, de strandwal en de strandvlakte hebben een grote invloed gehad op de ontwikkeling ervan. In de loop der eeuwen is een landschap ontstaan met een geheel eigen karakter en een grote ecologische rijkdom. De ordening van de verschillende functies in het landschap zorgt voor samenhang en herkenbaarheid. Oude wegen, waterlopen en perceelsgrenzen vormen een karakteristiek patroon van lijnen en verbindingen die zowel evenwijdig aan de kust lopen als dwars daarop. De tuinderscultuur geeft het gebied zijn huidige karakter.

Actueel in Binnenduin

Geen categorie
25 oktober 2018

Aangepast VO openbare ruimte Midden- en Zuidelijk Veld

Naar aanleiding van de behandeling in de commissievergadering van de gemeenteraad heeft het college het Voorlopig Ontwerp (VO) aangepast, met twee varianten. In beide varianten is een extra toegang tot…
Geen categorie
3 oktober 2018

Beeldkwaliteitsplan Zuidelijk veld

Het beeldkwaliteitsplan geeft het bestemmingsplan een gezicht, zonder in detail voor te schrijven wat verlangd wordt. Het is vooral bedoeld ter inspiratie, puur adviserend, voor particuliere ontwikkelaars van de Zuidelijke…
Geen categorie
3 oktober 2018

Voorlopig Ontwerp openbare ruimte Midden- en Zuidelijk Veld

Op 18 september 2018 heeft het college het Voorlopig Ontwerp (VO) openbare ruimte Midden- en Zuidelijk Veld  vastgesteld. Een deel van de openbare ruimte in de centrale plas. Het VO wordt…