In 3 fases naar buiten wonen in Binnenduin

– het Noordelijk Veld, het Middenveld en het Zuidelijk Veld

Middenveld

Werkzaamheden bouwrijp maken

De ontwikkeling van Middenveld is volop aan de gang. De Annie Palmenlaan is als bouwweg aangelegd en doorgetrokken naar de Kennermerlandrecht. Inmiddels zijn de Marco Bakkerstraat en de Rita Hovinkstraat bouwrijp gemaakt.
Ook de watergangen en waterberging zijn volop in ontwikkeling. Onder de bouwweg zijn het vuilwaterriool en het drainagesysteem voor verwerking van het hemelwater aangelegd. De watergangen worden in fasen gegraven. Dit gebeurt in afstemming met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

De kabels en leidingen komen onder de (toekomstige) voetpaden te liggen.
Als de openbare ruimte definitief ingericht wordt, vervangen we de tijdelijke verlichting door definitieve lichtmasten.

Woonrijp maken

Voorjaar 2020 wordt gestart met de 1e fase van het woonrijp maken van het Middenveld. Er wordt gestart met de Rita Hovinkstraat, Marco Bakkerstraat en de ventweg Annie Palmenlaan.  De komende jaren wordt het hele gebied in fases verder woonrijp gemaakt.

Zuidelijk Veld

De gemeente is momenteel bezig om een verkoopstrategie voor de verkoop van de vrije gemeentelijke kavels op te stellen. Naar verwachting gaan vrije gemeentelijke kavels in 2020 in de verkoop.