Skip to main content

In 3 fases naar buiten wonen in Binnenduin

– het Noordelijk Veld, het Middenveld en het Zuidelijk Veld

Middenveld

Werkzaamheden bouwrijp maken

De ontwikkeling van Middenveld is volop aan de gang. De Annie Palmenlaan is als bouwweg aangelegd en doorgetrokken naar de Kennermerlandrecht. De watergang achter Creubzberglaan en Brederodelaan is voor het grootste deel gereed. De kabels en leidingen komen onder de (toekomstige) voetpaden te liggen. Als de openbare ruimte definitief ingericht wordt, vervangen we de tijdelijke verlichting door definitieve lichtmasten. In het najaar van 2020 wordt gestart met het bouwrijpmaken van een deel van de kavels in het Zuidelijk Veld. Eind 2020 zal het bouwrijpmaken nagenoeg gereed zijn. De komende jaren zullen nog een aantal kleine werkzaamheden worden uitgevoerd.

Woonrijp maken

Voorjaar 2020 is gestart met de 1e fase van het woonrijp maken van het Middenveld. Er  is gestart met de Rita Hovinkstraat, Marco Bakkerstraat en de ventweg Annie Palmenlaan. In het najaar van 2020 verwachten we de 1e fase af te ronden. De komende jaren wordt het hele gebied in fases verder woonrijp gemaakt.

Zuidelijk veld

Voor de gemeentelijke vrije kavels is een verkoopstrategie vastgesteld. De verkoop zal voor alsnog in 3 fase plaatsvinden. Fase 1 zal circa september 2020 starten en behelst de verkoop van 26 vrije kavels in het Zuidelijk Veld.  Zie voor meer informatie over fase 1, 2 en 3 de tekening Fasering kavelverkoop Binnenduin Zuid.