Skip to main content

Het beeldkwaliteitsplan geeft het bestemmingsplan een gezicht, zonder in detail voor te schrijven wat verlangd wordt. Het is vooral bedoeld ter inspiratie, puur adviserend, voor particuliere ontwikkelaars van de Zuidelijke kavels. Het is een uitnodiging aan de particuliere ontwikkelaar en/of hun (landschaps-)architect de tuindershistorie te vertalen in een groene woonomgeving voor nu en later.

Beverwijk, 3 oktober 2018