Skip to main content

Na de vaststelling van het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de openbare ruimte, is de afgelopen maanden in overleg met de omgeving ((toekomstige) bewoners, omwonenden, school, wijkgroep) gewerkt aan een Definitief Ontwerp (DO) voor de openbare ruimte van het Midden- en Zuidelijk veld. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 maart jl. besloten het DO ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. Naar verwachting wordt het DO in de raadscommissie van 11 april 2019 besproken en staat besluitvorming gepland voor de raad van 25 april 2019.

Begin mei 2019 organiseren wij een informatiebijeenkomst over o.a. het Definitief Ontwerp.