Skip to main content

Voor de verkoop van de gemeentelijke kavels in het Zuidelijk Veld is de volgende stap in het proces gezet: de vaststelling van kavelpaspoorten voor het Zuidelijk Veld. De kavelpaspoorten Zuidelijk Veld Binnenduin zijn een weergave van de planregels en toelichting van het vigerende bestemmingsplan woonwijk Westelijk Beverwijk. In de kavelpaspoorten is in één oogopslag te zien wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn bij de bouw van een woning op één van de kavels. Van de 39 potentiele kavels zijn op dit moment 28 kavels in eigendom van de gemeente Beverwijk. De komende periode (april – juni 2019) wordt op basis van de kavelpaspoorten en het eerder vastgestelde beeldkwaliteitsplan Zuidelijk Veld de verkoopstrategie voor deze kavels opgesteld. Om hoogstwaarschijnlijk nog voor de zomerperiode de verkoop te starten.