Skip to main content

Voor u ligt de 9e nieuwsbrief over het project Binnenduin. Hierin een terugblik wat
er de afgelopen periode is gerealiseerd en wat er de komende tijd te wachten staat.
Wethouder Van Weel en Siem Weterings, bewoner aan de rand van Binnenduin,
heeft ook deze keer weer een column geschreven. Ook geven we u in grote lijnen
een doorkijk in de planning van de werkzaamheden die de komende periode
worden uitgevoerd.

Lees hier de nieuwsbrief.