Skip to main content

Voor degenen die weleens door Binnenduin fietsen of wandelen of de artikelen van Siem Weterings lezen in De Kennemer is het geen verrassing: de bouw van de wijk Binnenduin vordert gestaag. Daarom geven we hier een update.

Kavels en woningen
Eind 2019 verkoopt de gemeente vier kavels in het Middenveld aan een projectontwikkelaar, die daar in 2020 de eerste woningen gaat bouwen. De verkoop van een twaalftal twee-onder-één kapwoningen van projectontwikkelaar C. Nelis aan de Hoge en Lage Vierschaar start in de 2e helft van 2019. Meer informatie kunt u vinden op www.vierschaarbeverwijk.nl.
Op dit moment is nog niet meer bekend over het andere project van C. Nelis nabij de Seringenhof. Zodra we meer weten over de  planning, plaatsen we dit op www.woneninbinnenduin.nl.

In het Zuidelijk Veld bezit de gemeente achtentwintig kavels. Deze zijn bedoeld voor de verkoop aan particulieren. Naar verwachting start de verkoop eind 2019/begin 2020. De reden dat dat zo lang op zich laat wachten, is dat er eerst een beeldkwaliteitsplan en kavelpaspoorten opgesteld moesten worden. Nu zijn we bezig met de verkoopprocedure, de fasering en het vaststellen van de grondprijzen. Als dat allemaal rond is, kunnen de kavels in de verkoop. Dat zal in de 2e helft van 2019 zijn.

Bouwrijp maken
Eind april 2019 heeft de gemeenteraad het Definitief Ontwerp (DO) openbare ruimte Midden- en Zuidelijk Veld Binnenduin vastgesteld. Het DO is in samenspraak met veel omwonenden tot stand gekomen. Nu er een DO is, kan het gebied bouw- en woonrijp worden gemaakt. Voordat de bouw van woningen kan starten, moeten eerst de ondergrondse infrastructuur (o.a. het riool) en de (bouw)weg aangelegd worden. Dit noemen we bouwrijp maken. In Binnenduin hoort daar ook het graven van watergangen bij en het op juiste hoogte brengen van de bouwkavels.

Voorafgaand aan het bouwrijp maken moest al het groen gerooid worden. Daarbij zijn op twee plekken stukjes asbest aangetroffen. Deze locaties zijn afgezet met bouwhekken. Binnenkort komt een gespecialiseerd bedrijf het asbest verwijderen.

Aannemingsbedrijf Germieco B.V. start op korte termijn met de resterende bouwrijp werkzaamheden. Dit werk gaat in fasen in zuidelijke richting en duurt naar verwachting tot het eind van het project in 2023. Het aannemingsbedrijf informeert de omwonenden via een flyer over de start van de werkzaamheden. Ook komt er een omgevingsapp om de voortgang van de werkzaamheden te volgen. En wordt op locatie een spreekuur gehouden.

Inrichting openbare ruimte
Het eerste deel van de openbare ruimte in het Middenveld wordt begin 2020 ingericht. Het betreft het gebied rondom de Rita Hovinkstraat en Marco Bakkerstraat. Afhankelijk van het plantseizoen wordt meteen het groen (gras, bloemenmengsel en bomen) geplant. De inrichting van de overige openbare ruimte is gekoppeld aan de momenten van oplevering van de woningen.
Voor de aanleg van de openbare ruimte starten begin juli 2019 vier procedures voor omgevingsvergunningen. Informatie hierover is te vinden op www.beverwijk.nl en de openbare bekendmakingen in de Kennemer.

Digitale nieuwsbrief
Vanaf begin 2020 gaan we regelmatig een nieuwsbrief over de voortgang van het project publiceren op www.woneninbinnenduin.nl. Deze kunt u ook digitaal ontvangen door uw e-mailadres door te geven via c.ruiter@beverwijk.nl.